2020 57 2

Gode eksempler på konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

Denne rapporten presenterer eksempler på god praksis for utarbeidelse og bruk av konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel. Formålet er å vise faktiske eksempler på hvordan kommunene har gjennomført og dokumentert konsekvensutredningen, med et ønske om å være gi inspirasjon til kommuner som starter arbeidet med planprogram eller er i gang med prosessen med å utarbeide kommuneplan. Et utvalg på over 100 kommuner er vurdert etter kriterier basert på forskrift om konsekvensutredninger og eksisterende veiledningsmateriell. Arbeidet inngår i grunnlaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin oppdatering av eksisterende veiledning.

Rapporten  kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo