skip to Main Content

Fosterhjem har en veldig stor samfunnsøkonomisk verdi

Vår analyse av verdien av dagens fosterhjem sammenlignet med realistiske alternativer viser at:

  • Dagens fosterhjem har en forventet samfunnsøkonomisk verdi på 135,9 milliarder kroner
  • Usikkerheten i anslaget er stort og det er 80 prosent sannsynlighet for at verdien ligger mellom 94,5 og 179,0 milliarder kroner
  • Én krone brukt på fosterhjem i dag gir i forventning elleve kroner tilbake
  • Fosterhjemmene selv sitter igjen med 1,3 prosent av den totale samfunnsøkonomiske verdien
  • Den offentlige budsjettkostnaden av å miste et fosterhjem utgjør 2,1 millioner kroner per år
  • Målrettede tiltak for å forbedre situasjonen for fosterhjemmet kan gi en særdeles høy avkastning

Rapporten kan lastes ned her.

Vår analyse bygger på Fosterhjemsundersøkelsen 2023.

Kontaktperson: Simen Pedersen

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo