skip to Main Content

Fire nye rapporter om samfunnskostnader knyttet til helse

Sykdom koster samfunnet dyrt. Men hvor dyrt? Beregninger foretatt av Helsedirektoratet viser at de totale årlige samfunnskostnadene knyttet til sykdom er i størrelsesorden 2000 milliarder kroner. Nå lanserer Menon fire nye rapporter der vi beregner samfunnskostnadene knyttet fire sykdomsområder som til sammen representerer en vesentlig del av samfunnskostnadene ved sykdom.

  • På oppdrag fra Novo Nordisk har vi beregnet samfunnskostnader knyttet til fedme og overvekt. Det ikke så mange kjenner til er at Norge ligger relativt dårlig an sammenlignet med våre naboland når det kommer til utbredelsen av overvekt i befolkningen. Rapporten ble presentert på et arrangement i regi av Dagens Medisin hvor lendende fagekspertise på feltet deltok. (Last ned foredrag her ). Rapporten fikk også en omtale i Dagens medisin.
  • På oppdrag fra Novartis har vi sett på omfang og kostnader knyttet til hjertesvikt i Norge. Hjertesvikt er en alvorlig tilstand som krever mange liv. Rapporten  ble tidligere i sommer presentert på en kardiologikongress og har nylig blitt omtalt i Dagens Medisin.
  • Arendalsuka lanserer vi en ny rapport om muskel- og skjelettsykdom med tittelen «Rammer flest – koster mest». Menon har det siste året samarbeidet Norsk Revmatikerforbund om å få opp et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til dette sykdomsområdet. Nå gleder vi oss til å presentere en omfattende analyse som også inkluderer vurdereringer av flere ulike helsetiltak som kan bidra til å gjøre livet bedre for pasientene og kostnadene lavere for samfunnet.
  • Vi lanserer også en rapport om øyehelse på Arendalsuka. Også dette prosjektet er gjennomført i samarbeid med en pasientorganisasjon, Norges Blindeforbund. Optikerne i Norge, med Specsavers i spissen, har vært initiativtager og primus motor.

Er du interessert i vite mer om hva Menon gjør innen helse? Ta kontakt med Erland Skogli.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo