skip to Main Content

Evaluering av seks klyngeprosjekter

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Menon evaluert to NCE-prosjekter og fire Arena-prosjekter. NCE-prosjektene ble evaluert i forkant av tredje kontraktsperiode, mens vi gjennomførte en sluttevaluering for Arena-prosjektene.

Resultatene fra vår evaluering viser store forskjeller mellom de enkelte prosjektene. Noen prosjekter har vært en suksess, mens andre har slitt med utfordringer som er blant annet relatert til prosjektledelse, lite homogen medlemsmasse, og en tilnærming som er veldig forskningstung heller enn bedriftsrettet. Mer informasjon er tilgjengelig i den detaljerte prosjektrapporten for hver klynge og på vår publikasjonsside.

Evalueringsrapportene for NCE Tourism, NCE Smart Energy Markets, Arena Electric Mobility Norway, Arena Digin, Arena Vannklyngen og Arena USUS kan lastes ned ved å klikke på lenken til de enkelte prosjektene.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo