skip to Main Content

Enormt vekstpotensial for maritim næring

Menon har på oppdrag av Forskningsrådet identifisert og beskrevet de viktigste drivkreftene for maritim næring de neste tiårene. Rapporten presenterer syv viktige drivkrefter og trender, samt hvordan disse kan tenkes å påvirke næringen de neste tiårene. Dette i tillegg til mer kortsiktige prognoser, hvor vi i et 5-års perspektiv beskriver forventet utvikling ved de mest sentrale maritime næringene. Nøkkeldriverne som er identifisert er: Muliggjørende teknologier, vekst i verdensøkonomien og befolkningsvekst, oljepris, rammebetingelse, klimaendringer og miljø, økende spesialisering og global flyt av kompetanse og økende sikkerhetsfokus. Samtidig som disse drivkreftene skaper store muligheter for norsk maritim næring, representerer de også flere utfordringer. Rapporten trekker spesielt frem IKT som en transformerende kraft som vil påvirke hele næringen. Robotisering, big data, strengere miljøkrav og avansert databehandling er viktige trender som vil føre til mer effektive maritime operasjoner og stadig forbedrede produksjonsprosesser. Resultatet er en mer effektiv næring med et lavere miljøavtrykk på kloden. Samtidig som det skapes nye vekstmuligheter, vil etablerte forretningsmodeller utfordres.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Les mer om rapporten og maritim21 prosessen her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo