skip to Main Content

Eksportmeldingen 2023 – et årlig dypdykk i Norges eksport

I Eksportmeldingen 2023 har Menon for tredje år utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om norsk eksport. Diskusjonen om norsk eksport bærer ofte preg av misforståelser. Dette handler om hvor mye Norge eksporterer, hvem vi eksporter til og, ikke minst, hvorfor eksporten er så viktig for Norge. Eksportmeldingen har som mål å danne et saklig, objektivt og analytisk grunnlag for å bidra til en faktabasert norsk eksportdebatt. Dette gjør vi ved å gjennomgå hvordan utviklingen har vært i norsk eksport siden år 2000, hva vi eksporterer, hvem vi eksporterer til og hvilke norske regioner som eksporterer mest. Som svar på sistnevnte inneholder Eksportmeldingen et tresiders faktaark per fylke med informasjon om eksporten i det gjeldende fylket.

I likhet med tidligere år har rapporten også et spesialtema. I årets utgave handler dette om handelspolitiske tendenser,  hvor fokuset er på hvordan dagens globale markeder preges av økt proteksjonisme, mindre frihandel gjennom multilaterale handelsavtaler og et økende ønske om å være mindre avhengig av globale verdikjeder. I årets rapport har vi også utviklet et sett med nøkkelindikatorer (KPI-er) for å kunne vurdere effekten av den nasjonale eksportsatsingen. Målet er at Eksportmeldingen årlig skal oppdatere disse KPI-ene. Eksportmeldingen 2023 vil derfor være et referanseår for senere rapporter og evalueringer av eksportsatsingen.

Lenke til rapport her.

Kontaktperson: Jonas Erraia

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo