2020 61 2

Covid-19-situasjonens konsekvenser for industribedrifter, varehandelen og reiselivsnæringen

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon analysert utsiktene på kort og mellomlang sikt for utvalgte deler av norsk næringsliv. De tre sektorene som analyseres er industrien, varehandelen og reiselivet. Rapportens funn bygger på analyser av næringsstruktur, markedsutsikter og historiske data.

De tre sektorene påvirkes ulikt av koronakrisen, både i form av størrelsen på kortsiktig inntektsbortfall og hvor rask returen vil være. Reiselivsnæringen er truffet hardest på kort sikt og vil tidligst være tilbake til en normalsituasjon i 2021. Deler av varehandelen er også truffet hardt på kort sikt, men returen vil være raskere. Store deler av industrien vil derimot påvirkes med et etterslep som betyr at bunnen ennå ikke er nådd.

På tross av at det generelle bildet mellom sektorene er ganske klart, er det likevel store forskjeller innad i sektorene. Rapporten fra Menon kan du lese her.

Les også dagens pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo