skip to Main Content

Vold i nære relasjoner og forebygging i Follo

På oppdrag for Krise- og incestsenteret i Follo har Menon Economics utredet den samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner i Follo, samt belyst samfunnsverdien av senterets forebyggende innsats.

Målet med rapporten er å synliggjøre hvordan Krise- og incestsenteret i Follo jobber med forebygging og tidlig innsats for å redusere samfunnsproblemet “vold i nære relasjoner”. 

Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo