skip to Main Content

Status for øyehelse i Norge

På oppdrag for Norges Blindeforbund og Specsavers har Menon utarbeidet en rapport som gir et anslag på samfunnskostnadene knyttet til synshemming i Norge.

Til sammen antas det at mer enn 320 000 nordmenn levde med en synshemming i Norge i 2018. Sammenlignet med andre OECD-land har Norge en høy andel innbyggere med en moderat eller alvorlig synshemming, med 3,1 prosent. Synshemming innebærer naturligvis en stor belastning for individet, men også en stor kostnad for samfunnet.

I denne rapporten har vi beregnet den årlige verdien av helsetap, tapt produksjon og kostnader til helsetjenester som skyldes synshemming. Til sammen utgjør dette samfunnets kostnader knyttet til synshemming. De totale samfunnskostnadene forbundet med synshemming i 2018 er anslått til 16,5 milliarder kroner.

En stor andel av alt synstap kan unngås, ofte med relativt enkle grep. I rapporten presenteres mulige tiltak som vil kunne redusere de samlede samfunnskostnadene.

Rapporten lanseres onsdag på Arendalsuka, og du kan laste ned hele rapporten her.
Kontaktperson i Menon er Erland Skogli

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo