skip to Main Content

Odin Dager Moe

Analyst
odin.dager.moe@menon.no
+47 410 85 503

Odin er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med utveksling til NOVA School of Business and Economics i Lisboa. Mastergraden fra NHH har hovedprofil i finansiell økonomi og støtteprofil i samfunnsøkonomi. I masteroppgaven utviklet han en modell for å predikere terminpremien i norske statsobligasjoner. Han har tidligere arbeidserfaring fra Forsvarets Forskningsinstitutt, Finansdepartementet og DNB Markets der han jobbet med makroøkonomisk analyse. Odin startet som Analyst i Menon i august 2022.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo