skip to Main Content

Odin Dager Moe

Analyst
odin.dager.moe@menon.no
+47 410 85 503

Odin er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med utveksling til NOVA School of Business and Economics i Lisboa. Mastergraden fra NHH har hovedprofil i finansiell økonomi og støtteprofil i samfunnsøkonomi. I masteroppgaven utviklet han en modell for å predikere terminpremien i norske statsobligasjoner.

I Menon har Odin jobbet med et bredt spekter av temaer og metoder, eksempelvis næringsanalyser, reguleringsspørsmål og samfunnsøkonomisk analyser. I tillegg har han gjennom analyser av aktive eierfond opparbeidet seg god kjennskap til det norske investormiljøet.

Odin har tidligere arbeidserfaring fra Forsvarets Forskningsinstitutt, Finansdepartementet og DNB Markets der han jobbet med makroøkonomisk analyse. Odin startet som Analyst i Menon i august 2022.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo