skip to Main Content

Frida Aulie

Senior Analyst
frida.aulie@menon.no
+47 920 12 724

Frida er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med utveksling ved Dauphine Université i Paris. Frida skrev sin masteroppgave om samspillet mellom pris på grønne sertifikater, karbonpriser og kraftpriser i energisystemet.

I Menon jobber Frida med prosjekter innenfor næringsøkonomi med fokus på energi, klima og bærekraft.

Frida har tidligere arbeidserfaring fra Norges vassdrags- og energidirektorat der hun jobbet med kraftmarkedsanalyse og EUs energi- og klimapolitikk, og var i en periode utlånt som hospitant til Europakommisjonen i Brussel. I tillegg har Frida jobbet med innovative klimateknologier i OECD i Paris.

Frida startet som senioranalytiker i Menon august 2023.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo