skip to Main Content

Andreas Becker Cappelen

Analyst
andreas.becker.cappelen@menon.no
+47 482 69 015

Andreas Becker Cappelen er utdannet Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I sin masteroppgave utforsket Andreas virkningene på oljemarkedet dersom Norge hadde redusert sin oljeproduksjon. Ved siden av studie har Andreas jobbet i konsulentfirmaet Edge Innovation. Der har han arbeidet med analyser, rapportskriving og innhenting av data. Arbeidet har gitt praktisk erfaring og verdifull innsikt.

Andreas har vært ansatt i Menon siden 2023. Han har opparbeidet seg bred kompetanse innen flere felt og metoder. Han har jobbet mye med næringsanalyser, spesielt innen reiseliv og helse, samt ulike evalueringer. I tillegg har han det administrative ansvaret for Menons rammeavtale på strategi for Nye Veier.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo