skip to Main Content

Andreas Becker Cappelen

Analyst
andreas.becker.cappelen@menon.no
+47 482 69 015

Andreas Becker Cappelen (f. 1997) er utdannet Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Studie inneholdt en god blanding av mikro- og makroøkonomiske fag, i tillegg til praktisk anvendelse av data og analyser. I sin masteroppgave utforsket Andreas virkningene på oljemarkedet dersom Norge hadde redusert sin oljeproduksjon. Oppgaven bestod av en analyse av oljemarkedet etter en streik på norske oljeplattformer i 1986, samt modellering av oljemarkedet i Matlab. Modelleringene gjorde det mulig å sjokke Norsk oljeproduksjon og se hvordan dette påvirket de andre variablene i markedet.

Ved siden av studie har Andreas jobbet i konsulentfirmaet Edge Innovation. Der har han arbeidet med analyser, rapportskriving og innhenting av data. Arbeidet har gitt praktisk erfaring og verdifull innsikt.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo