skip to Main Content

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill

Ny rapport viser at en lisensordning for pengespill er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

På vegne av de internasjonale spillselskapene Betsson Group, Gaming Innovation Group, Kindred Group og ComeOn har Menon utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av innføring av en lisensmodell for pengespill. Analysen er en oppdatering av analysen Menon gjennomførte i 2015 og viser at en lisensordning vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, sett opp mot en videreføring av dagens enerettsmodell.
En lisensmodell innebærer at man åpner for at flere spillselskap får adgang til det norske markedet, mot at de underligger seg en rekke myndighetskrav for å beskytte problemspillere og betaler en særskilt skatt på omsetningen. Det vil gi økte inntekter til samfunnsnyttige forhold og økt myndighetskontroll.
Når en større andel av markedet kommer innunder norsk regulering kan det lette arbeidet med å redusere problemspilling og de negative konsekvensene det fører med seg. Samtidig vil en lisensordning trolig øke befolkningens eksponering mot markedsføring av pengespill, hvilket kan føre til mer problemspilling. Hva den samlede virkningen av et lisensregime blir vil derfor være avhengig av hvordan en mulig lisensordning innrettes.
Analysens samlede vurdering er at et velutformet lisensregime vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt og øke sannsynligheten for at vedtatte målsetninger for spillpolitikken kan nås også i fremtiden.

Her kan du laste ned hele rapporten fra Menon, og her finner du et sammendrag av rapporten.

Prosjektleder: Magnus Utne Gulbrandsen
Kvalitetssikrer: Leo A. Grünfeld
Prosjektmedarbeidere: Lars Stemland Eide og Håvard Baustad.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Leo A. Grünfeld

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo