skip to Main Content

Samfunnskostnader knyttet til muskel- og skjelettsykdom

Muskel- og skjelettsykdom rammer mer enn 1 million nordmenn årlig, og utgjør 11 prosent av det samlede helsetapet i Norge. I tillegg til å påføre individet smerter, redusert livskvalitet og i enkelte tilfeller tidlig død, er muskel- og skjelettsykdom en stor belastning for samfunnet. Sykdomsgruppen er den viktigste enkeltårsaken til sykefravær i Norge.

I denne rapporten har vi beregnet den årlige verdien av sykdomsbyrden, tapt produksjon og kostnader til helsetjenester som skyldes muskel- og skjelettsykdom. Til sammen utgjør dette samfunnets kostnader knyttet til sykdomsgruppen. De totale samfunnskostnadene forbundet med muskel- og skjelettsykdom i 2018 er anslått til 255 milliarder kroner. Dette gjør muskel- og skjelettsykdom til den sykdomsgruppen som rammer flest og koster samfunnet mest.

I rapporten har vi identifisert og vurdert åtte mulige tiltak som har til formål å redusere de samlede samfunnskostnadene.

Rapporten, som er skrevet på oppdrag for Norsk Revmatikerforbund, lanseres på Arendalsuka, og du kan laste den ned her.

Kontaktperson i Menon er Erland Skogli.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo