skip to Main Content

Ringvirkninger og næringsmuligheter av WWJ sin etablering i Suldal

På vegne av Suldal kommune har Menon analysert ringvirkningseffekter og muligheter for næringsutvikling i forbindelse med WindWorks Jelsas (WWJ) etablering. Rapporten danner et kunnskapsgrunnlag for planlegging rundt etableringen for å utnytte potensialet for Suldal kommune, og Ryfylke som helhet. Rapporten inneholder de følgende delanalysene:

  • Behovet for arbeidskraft ved WWJ
  • Ringvirkningsanalyse
  • Muligheter for næringsutvikling og synergier
  • Kilder til arbeidskraft og befolkningsutvikling

De forventede ringvirkningene av drift i Fase 1 (50 prosent produksjonskapasitet) vil legge grunnlag for 1 700 sysselsatte ved WWJ og 1 600 indirekte arbeidsplasser, hvorav 210 i Ryfylke. I Fase 2 (full produksjonskapasitet) estimerer vi at etableringen vil legge grunnlag for 5 900 arbeidsplasser, hvorav 3 100 vil være ansatt hos WWJ. De resterende 2 800 arbeidsplassene vil komme hos underleverandører, og 380 av disse anslås å komme i Ryfylke.

Videre har vi sett på tre ulike kanaler hvor etableringen til WWJ direkte, eller indirekte, kan føre til næringsutvikling og synergier i Suldal kommune. For å vurdere kilder til arbeidskraft og befolkningsutvikling har vi tegnet opp to scenarioer basert på sentrale faktorer som boligbygging, infrastruktur og aktivitet i petroleumsnæringer.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo