Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser

Verdien Av Styrket Kompetanse I Offentlige Innkjøpsprosesser

Denne rapporten dokumenterer at stat og kommune som et minimum kan spare omkring 10-15 prosent, tilsvarende 20-30 milliarder kroner årlig på å profesjonalisere innkjøpsprosessene. Dette dokumenteres gjennom intervjuer med aktører som har profesjonalisert innkjøpsprosessene, intervjuer med eksperter på området samt en omfattende mengde litteratur.

Både litteraturen og intervjuene peker entydig i én retning. Økt bruk av kompetanse i innkjøpsprosessen er en forutsetning for profesjonalisering. De mange feil som gjøres i innkjøpsprosesser i dag kan i stor grad knyttes til manglende bruk av høyt spesialisert kompetanse.

Språk: Norwegian
År: 2012
Forfatter: Sveinung Fjose, Christian Svane Mellbye

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo