Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst

Samspill Mellom By Og Omland Som Kilde Til økonomisk Vekst

I dette prosjektet viser Menon hvordan nærings- og samfunnsliv samvirker mellom byene og deres omland. Studien er et viktig innspill til Regjeringens kommunereform. I prosjektet bygget vi opp Norges første Kommunefordelte nasjonalregnskap for å teste hypoteser om samspill mellom samfunns- og næringsliv påvirkes av infrastruktur, offentlig tjenestetilbud med videre.

Språk: Norwegian
År: 2015
Forfatter: Jens Fredrik Skogstrøm, Peter Aalen, Leo A. Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo