skip to Main Content

Lokale ringvirkninger av prioriterte næringer

Lokale ringvirkninger av prioriterte næringer

Menon har gjennomført en analyse av lokale ringvirkninger av seks næringer i VHALD-regionen på Midt-Helgeland. VHALD-regionen representerer kommunene Vefsn, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Vi finner at næringene fiskeri og havbruk, petromaritim næring, prosessindustri, reiseliv og kultur, kunnskapsbaserte tjenester og landbruk/næringsmiddelindustri står for om lag 3900 arbeidsplasser i regionen. Ytterligere 2400 arbeidsplasser skapes nasjonalt som følge av næringenes innkjøp fra leverandører.

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Anne Espelien, Siri Voll Dombu

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo