skip to Main Content

Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge

Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge

Elgjaktas årlige samfunnsøkonomiske verdi er beregnet til 1,1 mrd. kroner

Elgjakta er en friluftslivsaktivitet som utøves av omtrent 60 000 nordmenn i alle aldersgrupper over hele landet hvert år. Jegernes viktigste motivasjon for å jakte elg er spenningen, det sosiale felleskapet, natur­opplevelsen, fysisk aktivitet og tilgang til elgkjøtt. Basert på en spørreundersøkelse til norske elgjegere, deltakelse på jakt, gjennomgang av relevant litteratur og analyse av tilgjengelig statistikk, anslår vi at den samlede verdien av elgjakt for jaktsesongen 2019-2020 er 1,1 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag 19 000 kroner per elgjeger per sesong og 1 100 kroner per jeger per jaktdag. Om lag 60 prosent av elgjegerne er helt enig i påstanden om at elgjakta er årets høydepunkt.

Våre beregninger viser at verdien av elgjakt på eiendom som Statskog forvalter utgjør 64 millioner kroner per år. Ser vi bort fra verdien av elgkjøttet, som Statskog tar betalt for av jegerne og som dermed inngår i det bedrifts­økonomiske overskuddet, er det samfunnsøkonomiske overskuddet fra elgjakta på 56 millioner kroner. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil overskuddet av Statskog sin virksomhet når man legger denne verdien av elgjakt til Statskog sitt bedriftsøkonomiske overskudd på 107 millioner kroner i 2019, utgjøre 163 millioner kroner. Det er 50 prosent høyere enn dagens bedriftsøkonomiske overskudd.

 

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Maria Køber Guldvik, Øyvind Nystad Handberg, Ståle Navrud

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo