skip to Main Content

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012–2025?

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012–2025?

Sogn og Fjordane er i dag et betydelig vandrefylke, og vandreturismen går langt tilbake i tid. Temaet for denne utredningen er en kartlegging av hvorvidt vandring som konsept har potensialet til å være et bærende produktkonsept for Sogn og Fjordanes reiselivssatsing fram mot 2025.

Formålet med utredningen er todelt og tar for seg to spørsmål:
Er vandring et fornuftig bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane?
Hva slags tilrettelegging vil eventuelt være mest hensiktsmessig for å nå de oppsatte målene om økt verdiskaping og sesongutvidelse?

Språk: Norwegian
År: 2012
Forfatter: Rasmus Bøgh Holmen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo