skip to Main Content

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Reiselivet er en hjørnestein i Sirdals næringsliv og denne rapporten tar for seg hva slags ringvirkninger reiselivet i Sirdal generer for kommunnen i form av sysselsatte.

I 2011 var ringvirkningene fra reiselivet i Sirdal på om lag 240 millioner kroner, dette inkluderer både konsum av reiselivstjenester og underleveranser til reiselivsnæringen. Reiselivsaktiviteten legger grunnlag for 173 arbeidsplasser i Sirdal, hvilket utgjør nærmere førti prosent av alle arbeidsplasser i private regnskapspliktige foretak i kommunen.

Språk: Norwegian
År: 2012
Forfatter: Rasmus Bøgh Holmen, Sveinung Fjose

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo