skip to Main Content

Menon med samarbeidspartnere rangert som beste leverandør til kvalitetssikringsavtalen med Finansdepartementet

Menon har i samarbeid med A-2 og Holte nylig fått tildelt den prestisjefylte rammeavtalen med Finansdepartementet på kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Det var 10 konstellasjoner som leverte tilbud på oppdraget. Menon med samarbeidspartnere ble rangert som nummer 1.

Oppdraget er å kvalitetssikre store statlige investeringsprosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på over 1 milliard kroner. For digitaliseringsprosjekter er terskelen satt til 300 millioner kroner. Oppdraget inkluderer kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i Regjeringen om å starte forprosjekt (KS1) og kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuelt vedtak om bevilgning i Stortinget (KS2). Inkludert i dette er også gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser, usikkerhetsanalyser og estimering, samt prosjektstyring.

Vi takker Finansdepartementet for tilliten og gleder oss til å ta fatt på oppgavene.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt partner og daglig leder Heidi Ulstein.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo