skip to Main Content

Menon på Arendalsuka 2022

Menon Economics AS er representert på 18 arrangementer hvor vi enten presenterer, noen andre presenterer våre rapporter, eller vi deltar i aktuelle debatter.

Mandag 15. august:

Helse som eksportnæring, kl. 15-16, Helseindustri og globale markeder – en dialog om arbeidsplasser og eksportinntekter – Arendalsuka

Tirsdag 16. august:

Erik Jakobsen, akvakultur – muligheter og utfordringer, kl. 12.15-13.15, Akvakulturnæringen – utfordringer og muligheter – Arendalsuka

Erland Skogli skal innlede om samfunnskostnader knyttet til migrene, kl. 14-15.30, kl. 14-15.30 på Clarion Tyholmen, https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18617

Øyvind Vennerød presenterer rapport om potensialet knyttet til batterifabrikk, kl. 14-15.30, Grønn industri skaper «vekstsjokk» i kommunene. Hva er statens rolle for å hindre voksesmerter? – Arendalsuka

Ny rapport om potensialet i havvind fra Menon, kl. 16.30-18, 52.000 nye arbeidsplasser innen havvind – drøm eller virkelighet? – Arendalsuka

Erland Skogli skal presentere ny Menon-rapport om samfunnskostnader knyttet til sjeldne sykdommer, kl. 16.30-17.30 på Rederikontoret, https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18716

Sigrid Hernes skal presentere en ny rapport om eksport, kl. 18.30-19, Hvordan tar vi kvantespranget som tetter eksportgapet? – Arendalsuka,

Onsdag 17. august:

Even Winje skal snakke om havvind på et arrangement i regi av Norwegian Offshore Wind kl. 10.30-12, Havvind – en kraftfull eksportindustri – Arendalsuka

Erika Karttinen og Erland Skogli, egne merkevarer (EMV) i dagligvarebransjen, kl. 12-13, Egne merkevarer – venn eller fiende? – Arendalsuka

Velferdsteknologi og effekter knytet til at eldre blir boende lengre hjemme, kl. 15-16, Varm velferdsteknologi. Borte bra, men hvordan kan hjemme bli bedre? – Arendalsuka

Maren Nygård Basso: næringslivet og videre utvikling av Måløyregionen på et arrangement av Måløy Vekst, onsdag 16.30-18 Havbaserte næringer er Norges fremtid – næringsbyen Måløy som eksempel – Arendalsuka

Erik Jakobsen, om potensialet i grønn skipsfart, 16.30-18, Kven tar ansvar for å få på plass infrastrukturen for grøn skipsfart ? – Arendalsuka

Torsdag 18. august:

Rapport om samfunnskostnader knyttet til overvekt og fedme, kl. 12.30-14, Fedme og overvekt – den største utfordringen for folkehelsen – Arendalsuka

Rapport om ringvirkninger knyttet til store byggeprosjekter, kl. 12.20-13.10, Galopperende kostnadsutvikling – Arendalsuka

Erik Jakobsen, presentasjon av rapport om private helse- og velferdsleverandører, kl. 12.30-13.30, Hvorfor trenger barnevernet bistand fra private aktører? – Arendalsuka

Erik Jakobsen presenterer rapport og Maren Nygård Basso moderer debatt om kompetanse i maritim næring, kl. 15-16 Fremtidens maritime kompetanse – Arendalsuka

 

Utenfor det offisielle programmet skal også Leo Grünfeld og Erika Karttinen presentere en rapport om lisensreguleringen for pengespill i Sverige, og hva effektene av en lisensregulering kunne ha vært i Norge, på et arrangement for NBO (norsk bransjeforening for onlinespill)

 

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo