skip to Main Content

Menon har vurdert eksportpotensialet i norske næringer

Menon Economics har analysert og vurdert norske eksportnæringer for Nasjonalt Eksportråd og regjeringen. I første fase kartla vi eksportinntekter og andre nøkkeltall for alle norske eksportnæringer. I neste fase gikk vi i dybden på sju næringer som skilte seg ut ved å ha spesielt gode forutsetninger for eksportvekst mot 2030. I rapporten vurderer vi det globale markedspotensialet for hver av disse næringene og hvilke konkurransemessige forutsetninger de norske næringene har for å lykkes i å styrke sine markedsandeler. Til slutt vurderte vi hva en nasjonal eksportsatsing kan bestå i og hvor store effekter vi kan forvente av en slik satsing. På grunn av Menons rapport og av innspill fra næringene selv har Nasjonalt Eksportråd anbefalt tre nye næringer for en nasjonal eksportsatsing: Design- og ferdigvarer, helseindustri og reiseliv. (Havvind og maritim næring er allerede valgt som nasjonale eksportsatsinger av regjeringen.)

Rapporten kan du lese her.

Kontaktperson i Menon er Erik Jakobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo