Partner Pluss Tre

Kaja Høiseth-Gilje blir ny partner i Menon, og vi ønsker tre nye analytikere velkommen til selskapet.

Kaja Høiseth-Gilje har vært ansatt i Menon siden august 2013, og er fra 17. august tatt opp som ny partner i selskapet.

Kaja er samfunnsøkonom og fullførte våren 2013 sin PhD i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. i løpet av doktorgradsperioden var hun på utveksling som gjesteforsker ved Harvard University.
I Menon er Kaja spesialisert innenfor evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser. Hun har gjennomført flere store evalueringer og følgeevalueringer blant annet av Klimasats, Innovasjon Norges låne- og garantiordninger, Sivas eiendomsvirksomhet og Nasjonalt program for leverandørutvikling.  Hun leder nå følgeevalueringen av FORKOMMUNE for Forskningsrådet.  Kaja har god kjennskap til OECDs evalueringsrammeverk og gjennomføring og analyse av bruker- og effektundersøkelser. I tillegg jobber Kaja med samfunnsøkonomiske analyser og har blant ledet to store samfunnsøkonomiske analyser av farledsutbedringer for Kystverket og en KVU for elektronisk kommunikasjon i nordområdene. Kaja jobber også med økonometriske modeller og analyser som ofte inngår både i effektevalueringer og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser.

Det er i tillegg en stor glede å formidle at vi har ansatt følgende personer med oppstart 10. august 2020:

Caroline Aarre Halvorsen er nyutdannet helseøkonom fra Universitetet i Oslo med spesialisering i økonomisk evaluering. I tillegg har hun en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Universidad Complutense de Madrid.

Tonje Glenne Arnesen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med utveksling på Mcgill University i Canada og Universitetet i København. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Jernbanedirektoratet og har undervist mikroøkonomi ved Universitet i Oslo og Høyskolen Kristiania.

 

Maja Olderskog Albertsen er en nyutdannet samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidserfaring fra Norges Bank, hvor hun jobbet 40% i studentengasjement parallelt med mastergraden sin. Maja skrev sin masteroppgave i forlengelse av et prosjekt i Norges Bank, hvor hun fungerte som forskningsassistent.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo