skip to Main Content

Maja Olderskog Albertsen

Analytiker
maja.albertsen@menon.no
+47 406 37 383

Maja Olderskog Albertsen er en nyutdannet samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun begynte som analytiker i Menon Economics i august 2020. Hun har arbeidserfaring fra Norges Bank, hvor hun jobbet 40% i studentengasjement parallelt med mastergraden sin. Maja skrev sin masteroppgave i forlengelse av et prosjekt i Norges Bank, hvor hun fungerte som forskningsassistent. I oppgaven benyttet hun kvantilregresjon og growth-at-risk rammeverket, samt prinsipal komponent analyse for å estimere nedsiderisiko i framtidig BNP-vekst.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo