skip to Main Content

Sjømat prosjekter

* Forskningsprosjekter

2019-

The vanishing white: Management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau
Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

2019-21

*Utprøving av næringsutvikling basert på småskala kikertproduksjon i Zambia.
Oppdragsgiver: The Nordic Climate Facility

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo