skip to Main Content

Grønn Maritim

På oppdrag for Rederiforbundet, Envoa, Eksportkreditt Norge og NCE Maritime CleanTech har Menon kartlagt omsetning, sysselsetting, eksport og investeringer i grønn maritim.  Den grønne omsetningen i maritim næring var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner. I tillegg foretok norsk maritim næring investeringer for i overkant av 5 milliarder kroner.

Både omsetning og investeringer har blitt mangedoblet siste år. Som følge av ambisiøse internasjonale målsettinger om betydelige reduksjoner i skipsfartens utslipp av klimagasser, vil trolig både grønn omsetning og grønne investeringer måtte øke betydelig i årene som kommer. Som følge av tidlig tilpasning vil omstilling til en mer grønn internasjonal skipsfart utgjøre et konkurransefortrinn for norsk maritim næring. Økt omsetning og investeringer innen grønn maritim vil være bra for miljø og klima – og for norsk økonomi.

Rapporten kan lastes ned her. Se også innslag i Søndagsrevyen 8.september. (Innslaget starter 17 minutter ut i sendingen)

For nærmere informasjon, ta kontakt med Sveinung Fjose

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo