2020 83 2

Vurdering av tiltak for kulturnæringen under koronakrisen

Kulturdepartementet har nå budsjettført ca. 1,55 milliarder kroner i avbøtende tiltak rettet mot kultursektoren. I tillegg tilføres aktørene midler gjennom ordninger administrert av NAV, Skatteetaten, Innovasjon Norge og GIEK/bankene. I dette notatet presenterer vi en systematisk drøfting av de avbøtende tiltakene som er blitt vedtatt. Siste runde med tiltak som kom 29. mai for såkalte fase 3 tiltak skal ha varighet frem til 1. september. Etter dette har Kulturdepartementet både kommet med justeringer og utvidelser av ordningene, sist den 26. juni. Departementet åpner for at det kan foretas videre justeringer i tiltakene gjennom sommeren dersom det skulle bli nødvendig. Man arbeider nå også aktivt med en ny politikkfase som skal håndtere sektoren gjennom høsten.

Vi presenterer en faglig vurdering av hva slags tiltak som gir størst samfunnsøkonomisk og kulturpolitisk gevinst i en tid der inntekter i næringen faller dramatisk og aktørene er usikre på hvordan de skal tilpasse seg fremover. Våre vurderinger hviler også på den responsen aktørene i sektoren har gitt gjennom to større spørreundersøkelser rettet mot utøvere/skapere og kulturbedrifter. Våre vurderinger skal også bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for utforming av politikken fremover gjennom resten av året og inn i 2021. Til tross for at det er vanskelig å måle den samfunnsøkonomiske nytten og kulturpolitiske relevansen av offentlige tiltak, finnes det gode indikatorer for om et tiltak er lønnsomt og relevant.

 

Last ned rapporten her

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo