skip to Main Content

Virkemidler for redusert fiskedødelighet i oppdrettsnæringen

På oppdrag for Dyrevernalliansen har Menon Economics i samarbeid med Nofima utredet virkemidler for redusert fiskedødelighet i oppdrettsnæringen. Vi har drøftet to offentlige virkemidler som gir oppdretterne klare insentiver til å redusere dødeligheten; Et «trafikklys» på hver produksjonssyklus og en avgift på fiskedødelighet.

Basert på innsikt fra en statistisk analyse av dødelighet og kartlegging av erfaringer med aktuelle tiltak, finner vi at et trafikklysvirkemiddel vil kunne gi oppdrettere høyere lønnsomhet gjennom å arbeide for redusert dødelighet. Muligheten for vekst og trusselen om nedtrekk gir i kombinasjon et kraftig signal til oppdretter. Virkemiddelet vil realisere tilpasninger som samlet sett gir en større samfunnsøkonomisk avkastning enn dagens reguleringer, og vi vurderer derfor tiltaket som samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Rapporten kan du lese her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo