skip to Main Content

Veien til framtiden

Å planlegge framtidens veisystem krever kvalifiserte vurderinger av framtidens mobiltetsbehov og framtidens muligheter for å legge til rette for mobilitet. På oppdrag for Statens vegvesen har Menon og TØI vurdert hvordan samfunnsmessige og teknologiske trender vil kunne påvirke hva som er lønnsom utvikling av veisystemet.

Samlet peker analysene på at utviklingen av framtidens vei vil være mer lønnsom for samfunnet dersom en i større grad realiserer verdier i eksisterende vei ved fortsatt økt oppetid og økt forutsigbarhet, og legger til rette for mer produktive og bekvemme personreiser ved bruk av autonome kjøretøy. Alt annet likt peker analysene på økt nettonytte ved slike tiltak, samtidig som trendene trolig gir økte samfunnsøkonomiske kostnader til investeringer i ny, fysisk infrastruktur.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo