skip to Main Content

Christoffer Thalberg Hamnes

Analyst
christoffer.thalberg.hamnes@menon.no
+47 934 57 142

Christoffer Thalberg Hamnes er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I løpet av mastergraden mottok Christoffer fire sertifikater for sine sterke akademiske prestasjoner. Gjennom studiene har han utviklet analytiske ferdigheter, evnen til å simulere økonomiske modeller og forståelse for makroøkonomiske sammenhenger. I tillegg har han kompetanse innenfor beslutningsanalyse og optimalisering.

I sin masteroppgave undersøkte Christoffer virkningene av en nedgang i norsk oljeproduksjon. I oppgaven utviklet han en betinget prognose som fanger opp responser fra global oljeproduksjon og oljeprisen når den norske oljeproduksjon blir redusert. Gjennom arbeidet med sin masteroppgave har Christoffer utviklet ferdigheter i å anvende tidsseriedata for å besvare reelle spørsmål.

Christoffer startet i Menon i august 2023.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo