2018 3 2

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til utslipp i verdensarvfjordene

Vestnorsk fjordlandskap, med fjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og innerste del av Tafjorden, ble i 2005 skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. På oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet har Menon Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av å stille miljøkrav til fartøy som operer i disse fjordene. I vår samfunnsøkonomiske vurdering av de fem tiltakene, finner vi at krav om fjerning av vanndamp fra scrubbere og krav til utslipp av vaskevann fra scrubbere er samfunnsøkonomiske lønnsomme tiltak. Konklusjonen for de øvrige tiltakene er ikke like tydelig, blant annet fordi vi ikke har funnet grunnlag for å prissette alle nytte- og kostnadsvirkninger.

Her kan rapporten fra Menon lastes ned