skip to Main Content

Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen

Høy produktivitet og god vekst, men har havbruksnæringen nok kraft til å fortsette veksten?

På oppdrag for GATH har Menon Economics beregnet nasjonale og regionale ringvirkninger av havbruksnæringen. Vi finner, basert på et estimat med utgangspunkt i regnskapstall fra 2020, at næringens aktivitet (både primærproduksjon, leverandøraktivitet og salgsvirksomhet) legger grunnlaget for 40 000 arbeidsplasser i 2021. Det er særlig i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag at havbruksnæringens aktivitet kaster av seg i form av sysselsettingseffekter, og om lag 47 prosent av næringens sysselsettingseffekter fordeler seg innenfor disse fylkene. Næringen har imidlertid et betydelig utslag spredt over hele landet.

Fordi havbruksnæringen er en produktiv næring med sterk regionaløkonomisk betydning, er det knyttet store politiske ambisjoner til at næringen skal kunne vokse. I rapporten vurderer vi utviklingen i næringen i senere år opp mot noen sentrale politiske målsetninger. Vi vurderer også mulighetsrommet for vekst i havbruksnæringen innenfor ulike segmenter hvor det er et potensial for økt produksjon og verdiskaping. Vi viser at det er et betydelig rom for vekst langs flere dimensjoner, men at det likevel er mye som tyder på at det blir krevende å oppnå politiske målsetninger om vekst.

Du kan laste ned og lese rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo