skip to Main Content

Ringvirkninger og samfunnseffekter av nye etableringer i Evenes og Tjeldsund

På oppdrag for Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Evenes kommune har Menon Economics analysert betydningen av etableringen av den nye flystasjonen ved flyplassen i Evenes og Norges brannskole i Tjeldsund. I oppdraget har vi beregnet de ringvirkningene og sysselsettingseffektene som forventes å komme som følge av etableringene.

Våre analyser viser at etableringen kan legge grunnlaget for om lag 830 nye arbeidsplasser i de to kommunene. Vi estimerer at dette vil legge grunnlag for en total befolkningsvekst på omkring 1 760 personer i nærområdet, hvorav rundt 450 av disse vil bosette seg i Evenes og 550 vil bosette seg i Tjeldsund. En slik befolkningsvekst vil ha stor påvirkning på en rekke samfunnsområder. I rapporten redegjør vi for følgende samfunns­effekter:

  • Boligmarked
  • Samiske interesser
  • Offentlig økonomi og tjenester
  • Samferdsel og transportbehov
  • Miljø
  • Samfunnssikkerhet og beredskap

Hele rapporten fra Menon kan lastes ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo