skip to Main Content

Rapport om sykdommen MS lanseres på Arendalsuka

Omtrent 14 000 mennesker i Norge lever med multippel sklerose (MS). Hvert år blir over 500 personer diagnostisert med sykdommen og majoriteten av disse er unge mennesker i alderen 20-40 år. MS er en kronisk sykdom som rammer sentralnervesystemet og har store konsekvenser for både den som er rammet, for pårørende og for samfunnet som helhet.  På oppdrag fra MS-forbundet har Menon utarbeidet en rapport om samfunnskostnadene knyttet til MS. Rapporten dokumenterer blant annet verdien av innsatsen til pårørende og det samfunnsøkonomiske tapet som følge av at MS-rammede faller helt eller delvis ut av arbeidslivet.

I arbeidet med rapporten har vi både snakket med personer som er rammet av sykdommen, pårørende og Norges fremste eksperter på MS. Nå gleder vi oss til å diskutere resultatene med deltagere på Arendalsuka og andre som følger med på livestrømmingen fra arrangementet!

Rapporten lanseres onsdag 16.august kl 10:15 på Arendalsuka. Mer info om arrangementet finnes her:  Samfunnskostnader ved MS i Norge – Arendalsuka

Les mer om Menons deltakelse på Arendalsuka her: Menon på Arendalsuka – Menon Economics

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo