skip to Main Content

Rapport om kreative næringer publisert i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift

BI og Menons rapport om kreativ næring i Norge er nå blitt fagfellevurdert og publisert i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Artikkelen er skrevet i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI). Artikkelen presenterer resultatet av en analyse av kreative næringer i Norge. 

Lenke til artikkelen i sin helhet (engelsk): https://www.idunn.no/nkt/2016/02/the_creative_industries_innorway_2008-2014

Lenke til rapporten om kreativ næring (norsk): https://www.menon.no/wp-content/uploads/kreativ-naring-i-norge-2008-2014.pdf

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo