skip to Main Content

Samfunnsøkonomisk analyse av endrede kravsnivå i Byggteknisk forskrift (TEK10)

Samfunnsøkonomisk analyse av endrede kravsnivå i Byggteknisk forskrift (TEK10)

På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Menon Economics, i samarbeid med Norconsult og Dark Arkitekter, gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av endrede kravsnivå i Byggteknisk forskrift (TEK10). Oppdraget var avgrenset til kapittel 8, 12 og 13. Målet med oppdraget var å identifisere potensielle kravendringer i TEK10 som ville bidra til raskere, enklere og rimeligere bygging av småboliger og studentboliger, samt å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av endringene.

Vi sendte ut spørreundersøkelser til flere hundre arkitekter, samt utbyggere og eiendomsmeglere. I tillegg intervjuet vi en rekke fagfolk, interesseorganisasjoner og sentrale markedsaktører. Vi benyttet også tidligere utredninger, historiske data og teoretiske betraktninger. Virkningene er beskrevet og kvantifisert så langt det lar seg gjøre innenfor rammene av prosjektet, og det er så vidt vi vet ikke gjennomført lignende analyser av Byggteknisk forskrift som går så langt i å prissette virkningene som det vi har gjort.

Vi anbefaler å ikke endre kravene til luftlydisolering og ikke fjerne kravet om heis. Vi anbefaler å fjerne krav om innvendig bod og sportsbod for studentleiligheter. Det er usikkerheten rundt boligkjøpernes evne til å prissette sin egen nytte av bod og sportsbod som gjør at vi anbefaler å bare redusere disse kravene. Vi har ikke god nok informasjon om ulempene til rullestolbrukerne til å kunne konkludere om reduserte krav til snusirkel eller andel tilgjengelige småboliger er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Heidi Ulstein, Ida Amble Ruge, Peter Aalen, Kristoffer Midttømme, Magnus Gulbrandsen, Arnt Ove Roald, Daniel Ferdman

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo