skip to Main Content

Kultursektorens økonomi i Norge 2018

Kultursektorens økonomi i Norge 2018

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018.

Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og museum og kulturarv.

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Nina Bruvik Westberg, Maria Køber Guldvik, Jonas Erraia, Terje Gaustad, Anne-Britt Gran

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo