skip to Main Content

Kulturnæringens betydning for norsk økonomi: Status og utvikling 2000-2009

Kulturnæringens betydning for norsk økonomi: Status og utvikling 2000-2009

Formålet med arbeidet har vært å oppdatere kartleggingen av kulturnæringene i Norge så korrekt som mulig med utgangspunkt i Østlandsforsknings definisjon av næringen, å kvalitetssikre selve populasjonen og å inkorporere SSB’s oversettelse av NACE-kodene i 2007 fra SN-2002 til SN-2007.

Språk: Norwegian
År: 2011
Forfatter: Anne Espelien

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo