skip to Main Content

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

På oppdrag for Finansdepartementet har Menon analysert og sammenlignet investeringseffekten i norsk næringsliv av en reduksjon i selskapsskatten, utbytteskatten og formuesskatten.

Våre hovedanslag viser at en reduksjon i selskapsskatten har langt større effekt på investeringene i næringslivet i Fastlands-Norge samlet sett, enn tilsvarende endringer i utbytteskatten og formuesskatten:

En 1 prosents reduksjon i selskapsskatten (det gir en reduksjon i proveny på 730 millioner kroner), gir en økning i realinvesteringer i næringslivet på 0,48 prosent for hele næringslivet. Dette tilsvarer 1 334 millioner kroner.
Tilsvarende reduksjon i utbytteskatten gir en økning i investeringene på 0,06 prosent. Dette tilsvarer 156 millioner kroner, eller 12 prosent av effekten av redusert selskapsskatt.
Tilsvarende reduksjon i formueskatten gir også en økning i investeringene på 0,06 prosent, eller 12 prosent av effekten av redusert selskapsskatt.
Dersom vi holder eiendomssektoren utenfor i analysen, blir effekten av en reduksjon i formuesskatten betydelig større enn for en tilsvarende reduksjon i utbytteskatten.

Språk: Norwegian
År: 2015
Forfatter: Marcus Gjems Theie, Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo