skip to Main Content

Evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem

Evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem

Formålet med tilsynsordningen for barn i fosterhjem er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Denne rapporten evaluerer i hvilken grad dagens tilsynsordning for barn i fosterhjem bidrar til å oppnå formålet med ordningen. Evalueringen har pågått i perioden april-juli 2018.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Iselin Kjelsaas, Annegrete Bruvoll, Maren Nygård Basso, Dag Ellingsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo