Evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem

Evaluering Av Tilsynsordningen For Barn I Fosterhjem

Formålet med tilsynsordningen for barn i fosterhjem er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Denne rapporten evaluerer i hvilken grad dagens tilsynsordning for barn i fosterhjem bidrar til å oppnå formålet med ordningen. Evalueringen har pågått i perioden april-juli 2018.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Iselin Kjelsaas, Annegrete Bruvoll, Maren Nygård Basso, Dag Ellingsen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo