Cruiseturismens økonomiske betydning i Bergen

Cruiseturismens økonomiske Betydning I Bergen

Cruiseturismen i Bergen spesielt, og Norge generelt, har vært debattert de siste årene. Kritikken av cruiseturismen har ofte vært rettet mot utslippene langs kysten og i havn, i tillegg til at cruiseturistene ofte kommer i store grupper og blir dominerende i bybildet.

Ettersom cruiseturistene også oppholder seg i et kort tidsrom i Bergen, og bor og spiser om bord på skipet, er det blitt hevdet at kostnadene av cruiseturismen er større enn inntektsgrunnlaget de skaper. Selv om det har blitt gjennomført enkelte studier av cruisepassasjerenes forbruk i Bergen og i Norge generelt, har det ikke blitt gjennomført en fullverdig analyse av cruiseturismens økonomiske betydning i Bergen. I denne rapporten søker vi å identifisere denne betydningen slik at man har et mest mulig korrekt faktagrunnlag å forholde seg til i videre diskusjoner.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Aase Rangnes Seeberg, Lars Martin Haugland, Tori Haukland Løge, Peter Aalen, Erik W. Jakobsen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo