skip to Main Content

Evaluation of Organisational Aspects of Norwegian Aid Administation

Evaluation of Organisational Aspects of Norwegian Aid Administation

Menon har sammen med NCG evaluert arbeidsdeling mellom norske ambassader og Utenriksdepartementet på bistandsområdet. Evalueringen viser at ambassadene har fått en noe mindre sentral rolle innen bistand enn hva de hadde for få år siden. Vi finner at samarbeidet på et overordnet nivå fungerer godt, men at det er utfordringer knyttet til opplevd manglende kompetanse om bistand i Utenriksdepartementet, samt utfordringer med overlapp internt i UD og mellom Norad og UD. Menon anbefaler en egen karrierevei for bistand for å styrke bistandskompetansen fremover
Ved spørsmål, ta kontakt med Sveinung Fjose.

Språk: English
År: 2018
Forfatter: Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen, Leo A. Grünfeld, Sofie W. Skjeflo, Håvard Baustad, Reza Lahidji, Erlend Sigvaldsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo