skip to Main Content

Oslo Outlook – juni 2022

På oppdrag for Oslo Business Region har Menon utarbeidet Oslo Outlook – Juni 2022. Rapporten gir et oppdatert overblikk på utviklingen i Oslo det siste kvartalet, på tvers av temaene arbeidsmarked, næringsliv og attraktivitet.

Rapporten oppdateres hvert kvartal og gir en oppdatert status på hvordan en rekke nøkkelindikatorer har utviklet seg den siste perioden. Hovedfunnene i Oslo Outlook – Juni 2022 kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå siden 2008 (2,3 prosent), lavest blant de nordiske hovedstedene. Det er også et høyt antall ledige stillinger Oslo.
  • Det er gjennomført få investeringer i vekstselskaper er hittil i andre kvartal. Antallet er imidlertid høyere enn for Helsinki og København. Sammenlignet med Stockholm er det gjennomført omtrent like mange investeringer, selv om investert beløp er langt lavere enn i den svenske hovedstaden.
  • Oslos attraktivitet er økende, i takt med gjenåpningen av samfunnet etter pandemien. Byen opplevde en netto tilflytting på 1 770 personer i første kvartal av 2022.
  • Rekordhøy boligprisvekst i januar og februar har ført til boligpriser hittil i år er opp 6,8 prosent.

Her kan du laste ned Oslo Outlook – juni 2022

Tidligere rapporter finner du her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo