skip to Main Content

Organisering av arbeidsliv

Menon Economics har på oppdrag for Akademikerne gjennomført en analyse av konsekvenser på individ- og samfunnsnivå av forskjeller i skatter og tilgang på velferdsordninger mellom ulike tilknytningsformer til arbeidslivet.

Rapporten anbefaler flere tiltak for å redusere unødvendige forskjeller mellom enkeltpersonforetak, ansatte i eget AS, frilansere og fast ansatte. Blant annet foreslås det at myndighetene bør gjøre tiltak for å avvikle enkelpersonforetak som organisasjonsform over tid, og heller åpne opp for større valgfrihet innenfor rammene av et aksjeselskap. Et annet tiltak som bør vurderes nærmere er om premien for tilleggsforsikring mot inntektsbortfall ved sykdom for enkeltpersonforetak bør reduseres. Her er det potensielt mulig å senke premien, samtidig som ordningen er selvfinansierende.

Rapporten kan lastes ned her

For spørsmål om rapporten ta kontakt med prosjektleder og partner i Menon, Gjermund Grimsby

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo