skip to Main Content

Økosystemtjenester i nordiske kystområder

Kystområdene i alle de nordiske landene bidrar med viktige goder og tjenester (økosystemtjenester) som er av stor betydning for folks og landenes velferd og økonomi. Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) ved partner Kristin Magnussen har deltatt i et stort nordisk samarbeidsprosjekt finansiert av Nordisk ministerråd og Miljødirektoratet, for å kartlegge de goder og tjenester kystområdene gir, samt vurdere tilstand og utvikling og foreslå tiltak der det er nødvendig. Rapporten som oppsummerer prosjektet er kalt Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems – an IPBES like assessment. Den er nettopp publisert på hjemmesiden til Nordisk ministerråd. Et “Summary for policymakers” ble lansert under IPBES (Naturpanel)-møte i Medellin, Columbia i mars i år.

Rapporten er delt i to deler: Volume 1 gir den generelle oversikten mens Volume 2 inneholder geografiske casestudier, blant annet Helgelandskysten for Norge. Rapportens to deler og sammendrag for beslutningstagere kan lastes ned her:

Volume 1 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5272
Volume 2 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5271
The Summary for policymakers tps://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8799-9/
For Volume 1 og 2 i sosiale medier, se https://norden.altmetric.com/details/doi/10.6027/tn2018-532 and https://norden.altmetric.com/details/doi/10.6027/tn2018-536 (you can sign up for alerts).

Her er link til pressemelding http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/helhetsperspektiv-kraevs-foer-att-haallbarhetssaekra-kustnaeringarna

Det svenske Naturvårdsverket har publisert informasjon om rapportene på deres website https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Rapporter-fran-IPBES-liknande-Nordiska-kustzonsprojektet/

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo