skip to Main Content
Kultur Og Kreative Næringer Bilde

Ny rapport om kreativ næring i Norge

I samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) har Menon gjennomført en analyse av i Kreativ Næring i Norge. Rapporten definerer den kreative næringen på en ny og forbedret måte og ser på endringer i nøkkeltall i perioden 2008 – 2014. Sentrale temaer i rapporten er:

· Hvordan har verdiskapingen og sysselsettingen i kreativ næring utviklet seg fra 2008 til 2014?
· Hvor lønnsom er kreativ næring sammenliknet med næringslivet for øvrig?
· Hvilke bransjer inngår i kreativ næring?
· Hvilke bransjer har hatt vekst og hvilke har hatt nedgang i perioden?
· Hva betyr den kreative næringen i norsk økonomi? Og «etter oljen»?

Mer informasjon om rapporten finnes på BI:CCI sine hjemmesider. Rapporten er også omtalt av Aftenposten.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo