skip to Main Content

Norsk deltagelse i ESAS frivillige programmer og støtteordningen “Nasjonale følgemidler”

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet har Menon Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av Norges bidrag til de frivillige programmene i romorganisasjonen ESA, samt støtteordningen «Nasjonale følgemidler».

Rapporten viser at bidragene til de frivillige programmene totalt sett er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Samlet genererer de frivillige bidragene en årlig nettonytte på i underkant av 250 millioner kroner ved dagens bidragsnivå. Lønnsomheten i programmene er sterkt knyttet til betydelige industrielle mersalgseffekter fra deltagelse i programmene. Vi klarer ikke å stadfeste om ordningen «Nasjonale følgemidler» er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Last ned rapporten her

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo