skip to Main Content

Musikkbransjen i Norge, 2011-2015

Menon Economics AS og Centre for Creative Industries ved BI (BI:CCI) har gjennomført en verdiskapingsanalyse av den norske musikkbransjen på oppdrag av Music Norway.

Rapporten viser at musikkbransjen har hatt en positiv utvikling i studieperioden (2011 til 2015). Verdiskapingen har økt med 28 prosent i perioden, til 2,2 milliarder kroner i 2015 – dette er en sterkere vekst enn i fastlandsøkonomien samlet. Samtidig finner rapporten at musikkbransjen sysselsatte 11 665 personer over hele landet i 2015.

Nytt i denne kartleggingen er inndelingen av musikkbransjen i fem delbransjer og 11 undergrupper av disse. De fem delbransjene er: Live, Innspilt musikk, Rettighetsforvaltning, Rettighetshavere/Management og Musikkinstrumenter.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo